"ครัวเรือนไทย"เสี่ยงวิกฤติหนี้ โควิดระลอก3 ยอดภาระเกิน50%พุ่ง


"ครัวเรือนไทย"เสี่ยงวิกฤติหนี้ โควิดระลอก3 ยอดภาระเกิน50%พุ่ง

จากผลกระทบของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา สายพันธ์ุใหม่หรือโควิด-19 ระลอก 3 ถือเป็นปัจจัยที่ยิ่งซ้ำเติมประชาชน และภาคธุรกิจให้ได้รับผลกระทบหนักหน่วงขึ้นกว่าโควิดระลอกที่ผ่านๆมา โดยเฉพาะ กระทบต่อฐานะการเงินครัวเรือนเปราะบางมากขึ้น จากรายได้และยอดขายที่ลดลง แต่ค่าใช้จ่ายกลับไม่ลดลงแต่อย่างใด

เข้าระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านเต็มรูปแบบ
เศรษฐกิจ