ปตท.เร่งแพลตฟอร์ม‘ไอดีพี’ ยกระดับการแข่งขัน 7 หมื่นโรงงาน


โดย ณัฐณิชา ดอนสุวรรณ

ปตท.เร่งแพลตฟอร์ม‘ไอดีพี’ ยกระดับการแข่งขัน 7 หมื่นโรงงาน

ปัจจุบันไทยมีมูลค่าจีดีพีมากกว่า 16 ล้านล้านบาท มีสัดส่วนของภาคอุตสาหกรรม 35% หรือ คิดเป็นมูลค่า 5.5 ล้านล้านบาท ซึ่งหากถูกกระทบจะมีผลต่อเศรษฐกิจไทยในอนาคต ซึ่งทำให้ทุกฝ่ายต้องการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม และนำมาสู่การพัฒนา “แพลตฟอร์ม” ที่จะใช้กับโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมเป็นการนำร่อง

เข้าระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านเต็มรูปแบบ
เศรษฐกิจ