"ไทย"ชาติเดียวอาเซียน ไร้ชื่อโครงการโคแวกซ์


"ไทย"ชาติเดียวอาเซียน ไร้ชื่อโครงการโคแวกซ์

โครงการโคแวกซ์ ซึ่งมีเป้าหมายจัดสรรวัคซีนให้ทั่วถึงทั่วโลก เริ่มดำเนินการจัดส่งวัคซีนให้ประเทศที่เข้าร่วมตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมา และถ้าเฉพาะในส่วนประเทศสมาชิกอาเซียน โครงการนี้ได้ส่งมอบวัคซีนโควิด-19 ให้อาเซียนแล้วเป็นจำนวนประมาณ 33 ล้านโดส แต่ในจำนวนนี้ ไม่มีประเทศไทยร่วมด้วย เพราะเหตุใด ติดตามได้จากรายงาน

เข้าระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านเต็มรูปแบบ
ต่างประเทศ