โลกใบนี้เล็กไปสำหรับ 'เจฟฟ์ เบโซส์'


โดย ทัศนีย์ สาลีโภชน์

โลกใบนี้เล็กไปสำหรับ 'เจฟฟ์ เบโซส์'

หากคุณเป็นบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในโลก คุณจะเลือกใช้เงินของคุณไปกับอะไร

เข้าระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านเต็มรูปแบบ
จุดประกาย