'กองทุนเอฟทีเอ'กลไกการค้าที่ต้องรอบคอบ-รอบด้าน


โดย ประภาศรี โอสถานนท์

'กองทุนเอฟทีเอ'กลไกการค้าที่ต้องรอบคอบ-รอบด้าน

ข้อตกลงทางการค้าเสรีหรือเอฟทีเอ (Free Trade Agreement) เป็นข้อตกลงทางการค้าเพื่อลดอุปสรรคทางการค้าระหว่างประเทศ สร้างความได้เปรียบทางการค้ากับคู่แข่งจึงต้องมีการตกลงร่วมมือกันทางการค้ากับหลายประเทศ

เข้าระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านเต็มรูปแบบ
เศรษฐกิจ