6 แรงกดดันสิ่งแวดล้อม เร่งตั้งรับผลกระทบ‘อีอีซี’


โดย ทินกร เชาวน์ชื่น, ประภาศรี โอสถานนท์

6 แรงกดดันสิ่งแวดล้อม เร่งตั้งรับผลกระทบ‘อีอีซี’

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) อยู่ระหว่างทำแผนสิ่งแวดล้อมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ระยะที่ 2) ปี 2565-2569 เพื่อใช้ดูแลสิ่งแวดล้อมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ต่อจากแผนระยะที่ 1 (2561-2564)

เข้าระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านเต็มรูปแบบ
เศรษฐกิจ