กลุ่มอิเล็กฯสะดุด‘โควิด’ จับตา‘เสี่ยงย้ายฐานผลิต’


กลุ่มอิเล็กฯสะดุด‘โควิด’ จับตา‘เสี่ยงย้ายฐานผลิต’

กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ รับโควิดกระทบซัพพลายเชนสะดุด หวั่น 6 เดือนหลังสถานการณ์ไม่ดีขึ้น อาจกระทบซัพพลายเชนทั้งโลก เสี่ยงถูกโยกกำลังการผลิตไปประเทศอื่น งัดทุกมาตรการดูแล “พนักงาน”

เข้าระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านเต็มรูปแบบ
เศรษฐกิจ