จับตาสัมพันธ์อินโด-แปซิฟิก ‘สหรัฐ-สหภาพยุโรป’


จับตาสัมพันธ์อินโด-แปซิฟิก ‘สหรัฐ-สหภาพยุโรป’

สหภาพยุโรป(อียู) กำลังแสวงหาความเป็นหุ้นส่วนด้านดิจิทัลรูปแบบใหม่กับญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และสิงคโปร์ รวมทั้งกระชับความสัมพันธ์ด้านการลงทุนและการค้ากับไต้หวันให้แนบแน่นยิ่งขึ้น เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามสร้างอิทธิพลในภูมิภาคเอเชียหลังจากกองกำลังตะวันตกถอนทหารออกจากอัฟกานิสถานอย่างสับสนอลหม่าน

เข้าระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านเต็มรูปแบบ
ต่างประเทศ