‘สวนนงนุช’ปรับโฉม ชงรัฐดัน‘ไทยเที่ยวไทย’


โดย ประภาศรี โอสถานนท์

‘สวนนงนุช’ปรับโฉม ชงรัฐดัน‘ไทยเที่ยวไทย’

การระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อธุรกิจการท่องเที่ยวอย่างรุนแรง โดยเฉพาะกลุ่มที่มีลูกค้าหลักเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติทำให้ช่วงที่ผ่านมาต้องหาทางปรับตัว โดย “สวนนงนุช” จ.ชลบุรี ได้มีการปรับปรุงสวนเพื่อรองรับการเปิดท่องเที่ยว ซึ่งได้กลับมาเปิดบริการเมื่อวันที่ 8 ก.ย.2564 และรองรับการเปิดเมืองระยะที่ 2 ในวันที่ 1 ต.ค.2564 เพิ่ม 5 จังหวัด คือ กรุงเทพฯ เชียงใหม่ ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรีและชลบุรี โดยชลบุรีครอบคลุมเมืองพัทยา อ.บางละมุง และ อ.สัตหีบ

เข้าระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านเต็มรูปแบบ
เศรษฐกิจ