‘เอ็นเรส’ส่งไอโอที-เอไอ ปฏิวัติพลังงานในอาคาร


โดย ชญานิษฐ์ นกแก้ว

‘เอ็นเรส’ส่งไอโอที-เอไอ ปฏิวัติพลังงานในอาคาร

จากประสบการณ์กว่า 10 ปี ในการให้คำปรึกษาและค้นคว้าวิจัยด้านพลังงาน พบว่า กิจการส่วนใหญ่ ไม่ว่าจะเป็น อาคารขนาดใหญ่ โรงงาน ห้างสรรพสินค้า มักเผชิญกับปัญหาเหมือนๆ กัน ซึ่งนั่นก็คือ ต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพลังงานที่สูงเกินความเป็นจริง จากการขาดข้อมูลในการบริหารจัดการอุปกรณ์ เครื่องจักร ทำให้มีพลังงานมากกว่า 30% สูญเสียไปโดยไม่จำเป็น ที่สำคัญคือ ปัญหานี้ผู้ประกอบการไม่สามารถรับรู้ได้ หรือกว่าจะรู้ก็สายไป

เข้าระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านเต็มรูปแบบ
ธุรกิจ