คมนาคมร่วมภาคีแผน5ปี ขับเคลื่อน"อุตฯระบบราง"


คมนาคมร่วมภาคีแผน5ปี ขับเคลื่อน"อุตฯระบบราง"

คมนาคมผนึก 7 ภาคีเครือข่าย รวม 72 หน่วยงาน ดันไทยผลิตและพัฒนาบุคลากร รองรับอุตสาหกรรมรางขยายตัว กรมการขนส่งทางรางระบุความร่วมมือ 5 ปี เร่งวิจัยและพัฒนาชิ้นส่วน และนวัตกรรมราง

เข้าระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านเต็มรูปแบบ
เศรษฐกิจ