ดึงต่างชาติลงทุน...ซื้อบ้านในไทย? อสังหาแนะ'เปิดช่อง'ควบเงื่อนไขปกป้อง!


โดย บุษกร ภู่แส

ดึงต่างชาติลงทุน...ซื้อบ้านในไทย? อสังหาแนะ'เปิดช่อง'ควบเงื่อนไขปกป้อง!

หลังมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อ 18 ก.ย. ที่ผ่านมา เห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเปิดทางชาวต่างชาติเข้ามาอยู่ในประเทศไทยแบบระยะยาว พร้อมสามารถซื้ออสังหาริมทรัพย์ต่างๆ ได้ในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น เพื่อสร้างรายได้ โดยการออกวีซ่าผู้พำนักระยะยาว เป็นการกำหนดวีซ่าประเภทใหม่เพื่อรองรับชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูง และต้องการเป็นผู้พำนักอาศัยในไทยระยะยาว 4 กลุ่ม

เข้าระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านเต็มรูปแบบ
ธุรกิจ