เส้นทาง“อุทยานธรณีโลกสตูล” มรดก500ปีสร้างรายได้ชุมชน


โดย ปาริชาติ บุญเอก [email protected]

เส้นทาง“อุทยานธรณีโลกสตูล” มรดก500ปีสร้างรายได้ชุมชน

อุทยานธรณีโลกของยูเนสโก (UNESCO Global Geoparks) ซึ่งสะท้อนการบริหารจัดการแบบองค์รวมทั้งการอนุรักษ์ การให้การศึกษา และการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีทั้งสิ้น 169 แห่ง ใน 44 ประเทศ โดยอยู่ในประเทศจีนมากกว่า 100 แห่ง รวมถึงในยุโรป ขณะที่ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ มาเลเซีย 1 แห่ง เวียดนาม 2 แห่ง อินโดนีเซีย 4 แห่ง และไทย 1 แห่ง

เข้าระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านเต็มรูปแบบ
ธุรกิจ