‘สกพอ.-ไอซีบีซี’ดึงทุนจีน เล็งโรดโชว์ดันความเชื่อมั่น


‘สกพอ.-ไอซีบีซี’ดึงทุนจีน เล็งโรดโชว์ดันความเชื่อมั่น

การลงทุนของนักธุรกิจจีนในประเทศไทยมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งภาครัฐมีแผนที่จะชักจูงการลงทุนจากนักธุรกิจจีนเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี)

เข้าระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านเต็มรูปแบบ
เศรษฐกิจ