‘อุตฯป้องกันประเทศ’ ยุคญี่ปุ่นเจอศึกรอบด้าน


‘อุตฯป้องกันประเทศ’ ยุคญี่ปุ่นเจอศึกรอบด้าน

อนาคตอุตสาหกรรมด้านการป้องกันประเทศของญี่ปุ่นแขวนอยู่บนเส้นด้ายท่ามกลางภัยคุกคามความมั่นคงรอบด้านทั้งจากจีนและเกาหลีเหนือที่พยายามแสดงแสนยานุภาพของกองทัพเป็นระยะๆ และขณะที่บริษัทญี่ปุ่นเลิกเดินสายการผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ รัฐบาลจึงต้องหันไปพึ่งพาอาวุธจากพันธมิตรอย่างสหรัฐมากขึ้น

เข้าระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านเต็มรูปแบบ
ต่างประเทศ