ธุรกิจปูนซีเมนต์ บนความยั่งยืน นวัตกรรม ควบคู่ ชุมชน สิ่งแวดล้อม


โดย ปาริชาติ บุญเอก [email protected]

ธุรกิจปูนซีเมนต์ บนความยั่งยืน นวัตกรรม ควบคู่ ชุมชน สิ่งแวดล้อม

ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (ปี 2559-2563) ความต้องการใช้ปูนซีเมนต์ในประเทศอยู่ที่ประมาณ 30 – 35 ล้านตันต่อปี คิดเป็น 50 – 60% ของกำลังการผลิตโดยรวม ขณะเดียวกัน ธุรกิจซีเมนต์ ถือเป็นส่วนหนึ่งในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เนื่องจากใช้พลังงานมาก การผลิตปูนซีเมนต์ 1 ตัน ปล่อยคาร์บอนถึง 900-1,000 กิโลกรัมคาร์บอน การใช้นวัตกรรม คำนึกถึงชุมชนและสิ่งแวดล้อม จึงมีส่วนสำคัญในการลดผลกระทบ

เข้าระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านเต็มรูปแบบ
ธุรกิจ