โควิดทำคนรุ่นใหม่เน้นทำงานมั่นคง 


 โควิดทำคนรุ่นใหม่เน้นทำงานมั่นคง 

ยูนิเวอร์ซัม (Universum) ผู้นำด้านการสร้างแบรนด์ประเภทองค์กรในระดับสากล เผยผลสำรวจ World's Most Attractive Employers (WMAE) ประจำปี 2564 ว่า นักศึกษายังคงให้ความสำคัญกับรายได้ในอนาคตมากกว่าเรื่องอื่น แต่การหางานที่มีความมั่นคงก็มีความสำคัญเพิ่มขึ้นอย่างมาก คนรุ่นใหม่สนใจอาชีพสตาร์ทอัพและอาชีพระหว่างประเทศน้อยลง

เข้าระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านเต็มรูปแบบ
ทัศนะวิจารณ์