แผนจัดการ‘ขยะชุมชน-อุตฯ’ ชี้ชะตาอนาคตการพัฒนา‘อีอีซี’


โดย กัญณัฏฐ์ บุตรดี

แผนจัดการ‘ขยะชุมชน-อุตฯ’ ชี้ชะตาอนาคตการพัฒนา‘อีอีซี’

การผลักดันนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี เป็นการต่อยอดการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก หรือ อีสเทิร์นซีบอร์ด โดยไทยเป็นประเทศที่มีศักยภาพพร้อมรองรับยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

เข้าระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านเต็มรูปแบบ
เศรษฐกิจ