เปิดแผนรับมือฝนปี 65 บริหารรัดกุม-เก็บน้ำทุกหยด


โดย ยุพิน พงษ์ทอง

เปิดแผนรับมือฝนปี 65 บริหารรัดกุม-เก็บน้ำทุกหยด

เมื่อไทยเข้าฤดูฝนที่เป็นฤดูการเพาะปลูก บริหารจัดการน้ำจึงยังมีความจำเป็น และเป็นโอกาสเดียวที่จะเก็บน้ำให้มากที่สุด เพื่อใช้ในฤดูแล้งถัดไป ซึ่งเบื้องต้นคาดว่าจะมีพายุเข้ามาในประเทศ 2 ลูก ซึ่งจะได้น้ำมากกว่าปีที่ผ่านมาและทำให้วางแผนการเพาะปลูกได้มากขึ้น

เข้าระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านเต็มรูปแบบ
เศรษฐกิจ