คาด10ปีป่าชายเลนเพิ่ม3แสนไร่ ฟื้นป่า-สัตว์ทะเล"ลดโลกร้อน"


โดย ปาริชาติ บุญเอก [email protected]

คาด10ปีป่าชายเลนเพิ่ม3แสนไร่ ฟื้นป่า-สัตว์ทะเล"ลดโลกร้อน"

คณะรัฐมนตรี มีมติอนุมติให้ วันที่ 10 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันป่าชายเลนแห่งชาติ ตลอดระยะเวลาประเทศไทยได้พยายามเดินหน้าอนุรักษ์ ฟื้นฟู ผืนป่าชายเลนมาโดยตลอด ซึ่งผลการสำรวจเมื่อปี 2563 มีพื้นที่ป่าชายเลนเพิ่มขึ้นกว่า 2 แสนไร่ เมื่อเทียบกับปี 2557 รัฐบาลและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ตั้งเป้าหมายเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลนสมบูรณ์อีก 3 แสนไร่ ภายใน 10 ปี

เข้าระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านเต็มรูปแบบ
การเมือง