เปิด 15 เหตุผลที่คนไทย'ต้องออนไลน์'


เปิด 15 เหตุผลที่คนไทย'ต้องออนไลน์'

We are social เปิดสถิติโลกออนไลน์ที่น่าสนใจ ตามรายงาน Thailand Digital Stat 2022 มีข้อมูลเชิงลึกมากมายที่เกี่ยวข้องกับโลกออนไลน์ และพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของคนไทยในปีนี้ ไม่ว่าจะเป็น สถิติที่บอกว่า ปีนี้ประเทศไทยกลายเป็นสังคมผู้สูงวัยอย่างเต็มตัว เมื่อดูแต่ละช่วงอายุของประชากรไทยปีนี้ เรามีสัดส่วนเด็กที่อายุ 0-4 ปีมีน้อยลงมาก แต่ยังมีกลุ่มอายุ 5-12 ในระดับที่สูง ที่สำคัญ กลุ่มคนอายุ 65 ปี กลับเป็นกลุ่มที่มีสัดส่วนมากที่สุด

เข้าระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านเต็มรูปแบบ
เศรษฐกิจ