‘ราคาข้าว’ดิ่งแรงปมผลผลิตล้น ‘ชาวนา’ผวารายได้ลดต้นทุนเพิ่ม


โดย ยุพิน พงษ์ทอง - ประภาศรี โอสถานนท์

‘ราคาข้าว’ดิ่งแรงปมผลผลิตล้น ‘ชาวนา’ผวารายได้ลดต้นทุนเพิ่ม

สถานการณ์ราคาข้าวตลาดโลกกำลังผันผวนอย่างหนัก สะท้อนจากที่ราคาส่งออกข้าวของไทยปรับตัวลดลงรุนแรงเฉลี่ยตั้งแต่ต้นเดือน มิ.ย.ที่ผ่านมา โดยสมาคมผู้ส่งออกไทยรายงานราคาข้าวหอมมะลิ (2564/2565) เมื่อวันที่ 22 มิ.ย.2565 อยู่ที่ตันละ 905 ดอลลาร์ ลดลงจากต้นเดือนเมื่อวันที่ 8 มิ.ย. ซึ่งอยู่ที่ตันละ 960 ดอลลาร์

เข้าระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านเต็มรูปแบบ
เศรษฐกิจ