"จีซี" พร้อมร่วมมือรัฐ ดึงกำไรการกลั่นอุ้มน้ำมัน


โดย กัญณัฐ บุตรดี

"จีซี" พร้อมร่วมมือรัฐ ดึงกำไรการกลั่นอุ้มน้ำมัน

"จีซี"ย้ำสัดส่วนกำไรธุรกิจโรงกลั่นแค่ 3% ของกำไรทั้งหมด ระบุการซื้อขายน้ำมันเป็นการค้าเสรี ตามกลไกตลาด การคุมราคาในประเทศ อาจกระทบผู้ผลิตลดกำลังการผลิต-ส่งออกต่างประเทศ เกิดการขาดแคลนน้ำมันในประเทศ กระทบความเชื่อมั่นนักลงทุนต่างชาติ ระบุ พร้อมร่วมมือรัฐ รอมาตรการที่ชัดเจนภายใต้กฎระเบียบที่เป็นธรรม

เข้าระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านเต็มรูปแบบ
เศรษฐกิจ