รัฐแท็กทีมดันมาตรการอีวี เร่งสร้างสังคม‘คาร์บอนต่ำ’


รัฐแท็กทีมดันมาตรการอีวี เร่งสร้างสังคม‘คาร์บอนต่ำ’

ภาครัฐได้เร่งขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐเร่งอัดมาตรการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า (อีวี) เพื่อสร้างสังคมคาร์บอนต่ำ โดยปรับแนวคิดตั้งแต่การผลิต การนำกลับมารีไซเคิล และแหล่งพลังงานสะอาดเตรียมความพร้อมสร้างกรีนอีโคซิสเต็มสำหรับอุตสาหกรรมอีวี และตั้งเป้าลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 27.2 ล้านตัน ภายในปี 2030

เข้าระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านเต็มรูปแบบ
เศรษฐกิจ