ความท้าทายนโยบาย'กนง.' ดูแล'เงินเฟ้อ -เศรษฐกิจ-เสถียรภาพการเงิน'


ความท้าทายนโยบาย'กนง.' ดูแล'เงินเฟ้อ -เศรษฐกิจ-เสถียรภาพการเงิน'

เปิดรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน(กนง) (ฉบับย่อ) ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. 2565 เสียงแตก 4 ต่อ 3 เสียง คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 0.50% ต่อปี

เข้าระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านเต็มรูปแบบ
เศรษฐกิจ