"แพทย์ฉุกเฉิน"เพิ่มโอกาสรอดชีวิต


"แพทย์ฉุกเฉิน"เพิ่มโอกาสรอดชีวิต

"แพทย์ฉุกเฉิน หรือแพทย์เวชศาสตร์ ฉุกเฉิน" เป็นแพทย์ประจำแผนกฉุกเฉินที่ต้องดูแลคนไข้เกี่ยวกับการเจ็บปวด และการบาดเจ็บที่ต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วน ข้อมูลจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติได้ประมาณการความต้องการนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ในประเทศกว่า 35,000 คนในระยะเวลา 5 ปี และจำนวนที่ต้องการเร่งด่วนภายใน 1-3 ปี ไม่น้อยกว่า 10,000 คน

เข้าระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านเต็มรูปแบบ
การเมือง