พันธสัญญา ESG ภาคธุรกิจ เติบโตยั่งยืนไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน


โดย ปาริชาติ บุญเอก [email protected]

พันธสัญญา ESG ภาคธุรกิจ เติบโตยั่งยืนไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน

ปัจจุบันมีหลายบริษัทนำหลักการ "UN Guiding Principles on Business and Human Rights: UNGP" ด้วยความคาดหวังต่อการแสดงความรับผิดชอบด้านสิทธิมนุษยชนของผู้ประกอบการขององค์การสหประชาชาติ UNGP ไปใช้กว่ากว่า 170 แห่ง และรายงานเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการจัดอันดับด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) เสริมประสิทธิภาพและสร้างผลกระทบสำหรับภาคเอกชนทั้งในด้านการดำเนินธุรกิจและด้านความยั่งยืน สอดคล้องกับแนวโน้มการค้าและการแข่งขันในตลาดต่างประเทศ

เข้าระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านเต็มรูปแบบ
การเมือง