เอกชนชง5ประเด็นเร่งด่วน ถกเวที"เอเปค"ฟื้นเศรษฐกิจ


เอกชนชง5ประเด็นเร่งด่วน ถกเวที"เอเปค"ฟื้นเศรษฐกิจ

สภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปค 2022 ได้สรุปผลการประชุมสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปค (ABAC) ครั้งที่ 3 ซึ่งจัดขึ้นที่เมืองฮาลอง ประเทศเวียดนาม ได้สรุป 5 ข้อเสนอเร่งด่วน รับมือเงินเฟ้อ ความมั่นคงพลังงานและอาหาร ไปจนถึงภัยธรรมชาติ

เข้าระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านเต็มรูปแบบ
เศรษฐกิจ