‘ไทย’เสนอ‘ยูเอ็น’ปฏิรูปสธ. รับมือ‘ภัยคุกคามสุขภาพ-ฟื้นประเทศ’


โดย นันทิดรา พวงทอง

‘ไทย’เสนอ‘ยูเอ็น’ปฏิรูปสธ. รับมือ‘ภัยคุกคามสุขภาพ-ฟื้นประเทศ’

การประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญ (ยูเอ็นจีเอ) ครั้งที่ 77 เผชิญกับความท้าทายเพื่อตอบสนองบริบททั่วโลก หวังร่วมมือกันฟื้นฟูประเทศหลังเกิดโรคระบาดใหญ่ ท่ามกลางวิกฤติส่งผลกระทบต่อความมั่นคง ความเป็นอยู่ที่ดีของผู้คนและมนุษยชาติ และความยั่งยืนของโลกในระยะยาว

เข้าระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านเต็มรูปแบบ
ต่างประเทศ