มูลนิธิใบไม้ปันสุข‘ปั้นเยาวชนคุณภาพ’ ‘ความยั่งยืน’บนรากฐาน‘การศึกษา’


โดย ปาริชาติ บุญเอก [email protected]

มูลนิธิใบไม้ปันสุข‘ปั้นเยาวชนคุณภาพ’ ‘ความยั่งยืน’บนรากฐาน‘การศึกษา’

“ความยั่งยืน” ที่หลายคนมองว่าเป็นการสร้างอนาคตให้กับคนรุ่นหลัง เพื่อให้ได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมและสังคมที่ดี แต่อีกประเด็นหนึ่งที่ไม่ควรมองข้าม คือ การสร้างรากฐานที่แข็งแรงให้แก่เยาวชน โดยเฉพาะ “การศึกษา” มีเด็กจำนวนไม่น้อยที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ดังนั้น จุดเริ่มต้นของความยั่งยืน คือ การพัฒนาความรู้ที่จะเป็นบันไดต่อยอดไปสู่การทำสิ่งดีๆ ต่อไป

เข้าระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านเต็มรูปแบบ
เศรษฐกิจ