อีวี-ปลั๊กอิน ไฮบริด ตัวเร่งสถานีชาร์จ


อีวี-ปลั๊กอิน ไฮบริด ตัวเร่งสถานีชาร์จ

รถยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าในการขับเคลื่อน (xEV) มีปริมาณเพิ่มขึ้นทุกขณะ แม้ว่ารถที่ใช้ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียว (EV) จะยังมีปริมาณไม่มากนัก แต่ก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมียี่ห้อใหม่ๆ และรุ่นใหม่ๆ เข้ามาทำตลาดเพิ่มขึ้น

เข้าระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านเต็มรูปแบบ
ธุรกิจ