เปิดแผน‘อีอีซีแฟร์’2024 ผนึกพันธมิตรจัด‘แอร์โชว์’


เปิดแผน‘อีอีซีแฟร์’2024 ผนึกพันธมิตรจัด‘แอร์โชว์’

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อจัดงานจัดงาน EEC Fair 2024 โดยจะใช้กลไกอุตสาหกรรมไมซ์ โชว์ศักยภาพพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ซึ่งจะสร้างโอกาสการค้า การท่องเที่ยว และการลงทุนกลุ่ม 12 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ผลักดันเศรษฐกิจขยายตัว 10% ใน 5 ปี

เข้าระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านเต็มรูปแบบ
เศรษฐกิจ