ทางรอดอสังหาฯ แห่งอนาคต 'เรียนรู้-ปรับตัว'สู่โอกาสใหม่


โดย บุษกร ภู่แส

ทางรอดอสังหาฯ แห่งอนาคต 'เรียนรู้-ปรับตัว'สู่โอกาสใหม่

การเปลี่ยนแปลงรอบด้านของทุกมิติ! เป็นโจทย์สำคัญต่อการปรับทัพ จัดวางกลยุทธ์ธุรกิจตลอดเวลาเพื่อให้ก้าวทันยุคสมัย พร้อมขับเคลื่อนสู่อนาคตได้อย่างเปี่ยมประสิทธิภาพ

เข้าระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านเต็มรูปแบบ
เศรษฐกิจ