แสนสิริ ‘เบอร์หนึ่ง’ติดโซลาร์รูฟ รับเทรนด์‘พลังงานสะอาด’


แสนสิริ ‘เบอร์หนึ่ง’ติดโซลาร์รูฟ รับเทรนด์‘พลังงานสะอาด’

หลังงานใหญ่ระดับโลก 2 งานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพิ่งผ่านพ้นไป ทั้ง ข้อสรุป COP27 วาระโลก และ APEC2022 ว่าด้วยการเน้นย้ำ Net-Zero ซึ่งจะเป็นแรงขับเคลื่อนให้ทุกภาคส่วนในประเทศไทยต้องช่วยกันเร่งลดมลภาวะโลกครั้งใหญ่ ในส่วนอุตสาหกรรมคนสร้างบ้านก็เป็นหนึ่งในกลไกสำคัญของความพยายามนี้

เข้าระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านเต็มรูปแบบ
เศรษฐกิจ