สแกนเกณฑ์‘ซอฟต์โลน’หล่อลื่นฟื้นโรงแรม


สแกนเกณฑ์‘ซอฟต์โลน’หล่อลื่นฟื้นโรงแรม

โครงการสินเชื่อ ดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) Re - Open ธุรกิจโรงแรมและสาขาธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง (Supply Chain) ของโรงแรม เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ในธุรกิจโรงแรมและ Supply Chain ของโรงแรมให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อย่างทั่วถึงและต่อเนื่องมากขึ้น โดยให้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการ

เข้าระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านเต็มรูปแบบ
เศรษฐกิจ