เอกชนหวังบทบาทนำ‘อีอีซี’เลขาฯคนใหม่ยกระดับศก.ไทย


โดย ชนาภา ศรจิตติโยธิน

เอกชนหวังบทบาทนำ‘อีอีซี’เลขาฯคนใหม่ยกระดับศก.ไทย

เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง เป็นพื้นที่ปักธงส่งเสริมการลงทุนใหม่ของประเทศ เพื่อยกระดับการเติบโตของเศรษฐกิจไทยให้ก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลาง ก้าวสู่ประเทศพัฒนา และคนไทยมีรายได้สูงขึ้นได้ในปี 2572

เข้าระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านเต็มรูปแบบ
เศรษฐกิจ