โรดแมป"คุ้มครองเงินฝาก"ถึงเวอร์ชวลแบงก์


โดย BIG DATA

โรดแมป"คุ้มครองเงินฝาก"ถึงเวอร์ชวลแบงก์

ข้อมูลจาก สถาบันคุ้มครองเงินฝาก (สคฝ.) ระบุว่า แผนโรดแมป5 ปี (2566-2570) ชู 4 ยุทธศาสตร์สำคัญรองรับวิสัยทัศน์การเป็นองค์กรคุ้มครองเงินฝากที่น่าเชื่อถือและทันสมัย สร้างความมั่นใจให้ผู้ฝากและประชาชน ผ่านสโลแกน "สถาบันคุ้มครองเงินฝาก พร้อมคุ้มครอง เคียงข้างคุณ" พร้อมรายงานสถิติเงินฝาก ณ สิ้นเดือน ต.ค. 65 พบว่าจำนวนผู้ฝากรวม 89.66 ล้านราย เติบโตกว่า 4.46% ครอบคลุมเงินฝากที่ได้รับความคุ้มครองจำนวน 16.12 ล้านล้านบาท เติบโต 3.36%

เข้าระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านเต็มรูปแบบ
ทัศนะวิจารณ์