'วิจักษณ์ ประดิษฐวณิช' เคลื่อนทัพเอ็มบีเค ลุยปรับโครงสร้าง-ซินเนอร์ยี-เจาะโอกาสใหม่


โดย บุษกร ภู่แส

'วิจักษณ์ ประดิษฐวณิช' เคลื่อนทัพเอ็มบีเค ลุยปรับโครงสร้าง-ซินเนอร์ยี-เจาะโอกาสใหม่

ก้าวย่างการบริหารธุรกิจหมื่นล้าน "เอ็ม บี เค" ท้าทายอย่างยิ่งสำหรับ "วิจักษณ์ ประดิษฐวณิช" ที่ก้าวเข้ามารับตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ มีผล 1 ม.ค. ที่ผ่านมา รับไม้ต่อจาก "สุเวทย์ ธีรวชิรกุล" ซึ่งยังนั่งเก้าอี้ กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร

เข้าระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านเต็มรูปแบบ
ธุรกิจ