‘รถบรรทุกอีวี’ ตลาดเล็กของรถใหญ่ที่รอการเติบโต


โดย สินธุ์ชัย ภมรพล

‘รถบรรทุกอีวี’ ตลาดเล็กของรถใหญ่ที่รอการเติบโต

ปี 2565 มียานยนต์พลังงานไฟฟ้า (EV) จดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบก รวม 20,815 คัน ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นจากปี 2564 ที่โดดเด่น แบบก้าวกระโดด ด้วยอัตราการเติบโต 274.64%

เข้าระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านเต็มรูปแบบ
เศรษฐกิจ