เปิด3ปมร้อนกลต.‘แตก’


เปิด3ปมร้อนกลต.‘แตก’

บอร์ดก.ล.ต.ร้าวหนัก เสียงแตกประเด็นต่อวาระเลขาธิการก.ล.ต. หลังที่ประชุมเมื่อปลายธ.ค.เสียงส่วนใหญ่ส่อคัดค้านการต่อวาระ "รื่นวดี" เชื่อปมจากพิษหุ้นมอร์-ปิดเอเชียเวลธ์-บิทคับ เหตุบอร์ดบางรายอาจมีส่วนได้เสีย ขณะที่ "อาคม"ชี้เป็นอำนาจของคณะกรรมการชี้ขาด

เข้าระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านเต็มรูปแบบ
เศรษฐกิจ