บทบาทโฆษกหญิง รับมือ‘โลกแบ่งขัั้วอำนาจ’


โดย นันทิดรา พวงทอง

บทบาทโฆษกหญิง รับมือ‘โลกแบ่งขัั้วอำนาจ’

ท่ามกลางโลกแบ่งขั้วอำนาจทางการเมือง เศรษฐกิจและเทคโนโลยีที่เชื่อมโยงผลประโยชน์หลายฝ่าย เป็นเรื่องท้าทายกระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะด่านหน้าประสานความร่วมมือไทยกับประเทศต่างๆ เพื่อรับมือสถานการณ์โลกที่มีความสลับซับซ้อนมากขึ้น

เข้าระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านเต็มรูปแบบ
ต่างประเทศ