มรสุม "ผู้การเรือหลวงสุโขทัย" ฝ่าด่านคดีแพ่ง-อาญา-การเมือง


มรสุม "ผู้การเรือหลวงสุโขทัย" ฝ่าด่านคดีแพ่ง-อาญา-การเมือง

ระเบียบกองทัพเรือ ว่าด้วยหน้าที่ราชการในเรือหลวง ได้ระบุหน้าที่และความรับผิดชอบของ "ผู้บังคับการเรือ" ไว้ชัดเจนโดยเฉพาะเมื่อต้องสูญเสียเรือ ดังต่อไปนี้

เข้าระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านเต็มรูปแบบ
การเมือง