10 ปี‘กังหันน้ำคีรีวง’ไฟฟ้าสะอาด เข้าถึง‘พลังงานยั่งยืน-ราคาย่อมเยา’


โดย พวงชมพู ประเสริฐ [email protected]

10 ปี‘กังหันน้ำคีรีวง’ไฟฟ้าสะอาด เข้าถึง‘พลังงานยั่งยืน-ราคาย่อมเยา’

อาชีพหลักชาวบ้านคีรีวง อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช คือการ “ทำสวนสมรมที่มีผลไม้หลายชนิดอยู่บนภูเขา” จำเป็นต้องสร้างขนำไว้ในสวน แต่เสาไฟฟ้าไปไม่ถึงไม่มีไฟฟ้าใช้ และเป็นโจทย์ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)นำไปพัฒนาวิจัย จนเกิดเป็น“กังหันน้ำผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กบ้านคีรีวง”ทำให้ชาวบ้านได้ใช้“พลังงานสะอาด” มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น “เข้าถึงพลังงานที่ยั่งยืนในราคาที่ย่อมเยา”

เข้าระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านเต็มรูปแบบ
การเมือง