แผนรถไฟภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ‘กรมราง’ส่งไฮสปีด2เส้นทางเสริมทัพ


โดย วรรณิกา จิตตินรากร

แผนรถไฟภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ‘กรมราง’ส่งไฮสปีด2เส้นทางเสริมทัพ

สมาคมการรถไฟของประเทศลุ่มแม่น้ำโขง (The Greater Mekong Railway Association : GMRA) ที่เกิดขึ้นผ่านความร่วมมือระหว่างประเทศกลุ่ม GMS ได้แก่ ไทย เมียนมา สปป.ลาว กัมพูชา เวียดนาม และจีน เพื่อผลักดันการเดินรถไฟระหว่างกลุ่มประเทศ GMS เชื่อมต่อกันอย่างไร้รอยต่อ ซึ่งประเทศไทยได้ลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อการจัดตั้งสมาคม GMRA เมื่อปี 2557

เข้าระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านเต็มรูปแบบ
เศรษฐกิจ