'วิกฤติเครดิตสวิส' บั่นทอนความเชื่อมั่นภาคธนาคาร


'วิกฤติเครดิตสวิส' บั่นทอนความเชื่อมั่นภาคธนาคาร

ชื่อเสียงของสวิตเซอร์แลนด์ในการเป็นนายธนาคารให้กับมหาเศรษฐีทั่วโลกมาจากความน่าเชื่อถือเชิงสถาบันที่สั่งสมมานาน ครั้นเกิดเรื่องฉาวในเครดิตสวิส ย่อมยากที่จะเข้าใจ

เข้าระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านเต็มรูปแบบ
ทัศนะวิจารณ์