เมกะโปรเจกต์เชื่อมเพื่อนบ้าน สพพ.เล็งชงรัฐบาลใหม่เคาะปล่อยกู้


โดย นครินทร์ ศรีเลิศ

เมกะโปรเจกต์เชื่อมเพื่อนบ้าน สพพ.เล็งชงรัฐบาลใหม่เคาะปล่อยกู้

การพัฒนาทั้งสังคมและเศรษฐกิจไม่ได้จำกัดอยู่เพียงเขตแดนประเทศใดประเทศหนึ่งเท่านั้น แต่การพัฒนาที่ว่านี้คือการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อการเติบโตไปพร้อมๆ กัน

เข้าระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านเต็มรูปแบบ
เศรษฐกิจ