'หัวเว่ย' ชูวิชั่นใหญ่ เมื่อ AI  เชื่อม 'คลาวด์แห่งอนาคต' 


 'หัวเว่ย' ชูวิชั่นใหญ่ เมื่อ AI  เชื่อม 'คลาวด์แห่งอนาคต' 

ปัจจุบัน เทคโนโลยีคลาวด์ กลายเป็นบริการขั้นพื้นฐาน ที่แทบทุกองค์กรในไทยหันมาปรับใช้ในกระบวนการทำงานของตัวเองกันอย่างพร้อมเพรียงกัน เพราะ 'คลาวด์' ถือเป็นตัวแปรหลักที่สามารถช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการทำงาน พัฒนาประสิทธิภาพของการทำงานในองค์กร ที่สำคัญ คือ สามารถช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจจากการลดต้นทุนและส่งมอบสินค้าหรือบริการที่ดีขึ้นให้กับลูกค้า

เข้าระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านเต็มรูปแบบ
ธุรกิจ