โรงแรมไทย 80% ไม่ฟื้นเต็มร้อย! ลุ้นวีซ่าฟรี'จีนเที่ยวไทย'ปลุกเดินทาง


โดย พรไพลิน จุลพันธ์

โรงแรมไทย 80% ไม่ฟื้นเต็มร้อย! ลุ้นวีซ่าฟรี'จีนเที่ยวไทย'ปลุกเดินทาง

"ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการที่พักแรม เดือน ส.ค. 2566" จัดทำโดย สมาคมโรงแรมไทย และธนาคารแห่งประเทศไทย สำรวจระหว่างวันที่ 10-28 ส.ค. จากผู้ตอบแบบสำรวจจำนวน 86 แห่ง พบว่าปัจจุบัน "รายได้ของธุรกิจโรงแรม" เกือบ 80% ยังไม่ฟื้นตัวกลับไปสู่ระดับก่อนโควิด-19 ระบาด!

เข้าระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านเต็มรูปแบบ
ธุรกิจ