‘ความยั่งยืน’กฎเกณฑ์ผู้ซื้อ-กติกาผู้ขาย Walmart วางไทยหน่วยซัพพลายอาหาร


โดย จุลวรรณ เกิดแย้ม, ยุพิน พงษ์ทอง

‘ความยั่งยืน’กฎเกณฑ์ผู้ซื้อ-กติกาผู้ขาย Walmart วางไทยหน่วยซัพพลายอาหาร

ห้าง Walmart มีสาขา 10,500 แห่ง และยังมีช่องทางอีคอมเมิร์ชใน 19 ประเทศทั่วโลก ในปี 2566 คาดว่าจะมีรายได้สูงถึง 611 พันล้านดอลลาร์ มีลูกค้าเฉลี่ย 240 ล้านคนต่อปี และมีการจ้างงาน 2.1 ล้านอัตรา ด้วยศักยภาพของ Walmart นับเป็นแหล่งกระจายสินค้าที่สำคัญ หากสินค้าไทยวางขายในห้างนี้ 1 รายการเท่ากับว่าจะมีคนเกือบ 200 ล้านคนที่จะได้เห็นและรู้จักสินค้าไทย

เข้าระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านเต็มรูปแบบ
เศรษฐกิจ