'LEGO SERIOUS PLAY' เล่น...ลับปัญญา! ต่อเติมไอเดียประชุม ปลดล็อกศักยภาพองค์กร


โดย พรไพลิน จุลพันธ์

'LEGO SERIOUS PLAY' เล่น...ลับปัญญา! ต่อเติมไอเดียประชุม ปลดล็อกศักยภาพองค์กร

"ประชุมไป แต่ไม่ได้คำตอบ!" ปัญหาระดับชาติของหลายๆ องค์กรที่ผู้บริหารและพนักงานต่างเบื่อหน่าย คล้ายพยากรณ์ตอนจบได้ว่าประชุมไปก็เท่านั้น เพราะข้อสรุป...อาจไม่มีข้อสรุปอยู่ดี แต่ก็มิอาจหลบเลี่ยง เพราะมันคือหน้าที่ แล้วบนโลกนี้จะมีเครื่องมือไหนช่วยปลดแอก Pain Point นี้ได้บ้าง? นอกเหนือจากอุปกรณ์อย่างโพสต์-อิต หลากสี และกระดานฟลิปชาร์ต เพื่อดึงศักยภาพในการประชุมได้อย่างเต็มที่

เข้าระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่ออ่านเต็มรูปแบบ
ธุรกิจ